Българска школа за психоанализа

ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ
социални мрежи

Въпросът за символиката в творчеството на З. Фройд

Този въпрос е всеобхватен и то не само от гледна точка на психоанализата. Символите са основополагащ елемент в много науки като лингвистика, математика, теология, етнология и други. За пример знаците, с които пишем, са символ на определени звуци. В математиката „пи“ е символ на математическа константа, представляваща отношението между дължината на дадена окръжност и нейния диаметър. Полумесецът е символ на ислямската религия. Всяка извезана шевица в българските носии носи своето символно значение, включително информация от кой район на страната е

социални мрежи

Роля на бащата в индивидуацията на жената

Статията цели да осветли отношенията баща – дъщеря и възникващите на тази база отпечатъци върху утвърждаването и формирането на бъдещата жена. Да покаже ролята на бащата във формирането на женствеността и сексуалните отношения, които ще има с мъжете. Опитва да обясни как се случва изграждането на женската идентичност. А именно – чрез интегриране на мъжките черти в личността на момичето-жена. Кои са повратните точки в развитието ѝ, в контекста на семейните отношения и връзката с майката? Също така, основни теми

социални мрежи

Отношенията „майка – син“

Статията цели да изясни сложните взаимоотношения майка – син, с оглед на противопоставянето по полов признак, неизбежно възникващото привличане между противоположни, независимо от родовата обвързаност и в тази връзка последващите вътрешни противоречия и конфликти. Ролята на майка, в която влиза жената, не изключва проявленията на нейната женска същност, включително такива, насочени към мъжкото в детето ѝ. Сексуалността намира скрити начини да си проправи път. В етапа на изграждане на детето до възрастен отношенията майка – син търпят градация. Така е,

© 2022 Всички права запазени. Изработка на сайт
ЗАПИСВАНЕ ЗА КУРСОВЕ, КОИТО ОРГАНИЗИРАМЕ
X