Случай на съпротива в работата с дете аутист

Съпротива означава нежелание за извършване на дадено действие. Свързана е със зоната на комфорт. Тя се явява защита на Аза от новостите, от предизвикателствата. Съпротивата, обхващаща Аза го капсулира, прави го ригиден, неадаптивен. Тя е силата, с която се активират защитните механизми срещу задоволяването на потребност. Положителната страна на съпротивата предпазва Аза от неудоволствието, което би предизвикала дадена ситуация. Проблемът се състои в това, че тя не може да направи разлика между краткосрочни и дългосрочни цели. Удоволствието, което ще…

Continue ReadingСлучай на съпротива в работата с дете аутист

Детското непослушание

Вродено или изградено? Всеки един от нас е бил свидетел или има опит, в който детето крещи и се тръшка, защото иска нещо, което не му е позволено. Но, в това ли се изразява всъщност детското непослушание? В тълковния речник за „непослушен“ е определен този, които не изпълнява волята на другите. Но, както ние имаме очаквания детето да удовлетворява нашите желания, така то също има своите желания, които очаква да бъдат удовлетворени от нас. И така, непослушанието всъщност се ражда…

Continue ReadingДетското непослушание

Разликата между имитация и подражание

Все по-често в интернет пространството се срещат статии, в които е заложена идеята за важността на поведението на родителите, тъй като децата, в най-общ смисъл, използват„имитация" и израстват като тях. В други публикации се среща терминът „подражание“, използван в същия контекст. Но, рядко намирам имитацията и подражанието заедно, ръка за ръка. Като че ли едното иззема функцията на другото и се избира спрямо това, кое е по-благозвучно за автора. А всъщност, вниквайки в дълбочината на двата термина, можем да…

Continue ReadingРазликата между имитация и подражание

В последната среща с детето

Практиката показва, че в преобладаващата част от случаите на деца, които са потърсили нашите услуги, обикновено родителите са хората, които решават кога да приключат срещите ни. Всеки има своите критерии относно това, колко и каква помощ иска да получи. Някои са дошли, защото детето не говори. Разрешаването на този проблем е основната им потребност. Оттук, когато детето започне да изказва думи и словосъчетания, потребността им бива задоволена. С това намалява мотивацията им да продължим срещите, макар то все още…

Continue ReadingВ последната среща с детето

За влиянието на детския инат върху възрастните

Детският инат е темата, която несъмнено вълнува всеки родител. Мисля, че всички ние (родители и специалисти) сме се сблъсквали с него редица пъти. При едни децa е често срещан, при други - по-рядко, но едва ли има такива, които никога не са проявявали инат в дадена ситуация. Фрази като „Не!“, „Не искам!“, „Няма!“ и др. са добре познати на всички. Действия, обратни на това, което казваме – също. Инатът е нормален процес, през който преминава всяко едно дете. Обикновено…

Continue ReadingЗа влиянието на детския инат върху възрастните

Работа с деца в аутистичния спектър: защо е важно да потърсим помощ рано?

Родителите, които са се сблъсквали с аутизма, са чували единодушното мнение на специалистите, че „колкото по-рано се потърси помощ, толкова по-добре за детето“. В настоящата статия ще се постарая да обоснова тази гледна точка. За начало, нека изпълним със съдържание понятието „рано“. В МКБ-10 се посочва, че абнормното или нарушено развитие възниква преди тригодишна възраст. Някои родители, забелязвайки тревожните сигнали, често решават да потърсят специалист още между втората и третата година, други изчакват, давайки шанс на детето само да…

Continue ReadingРабота с деца в аутистичния спектър: защо е важно да потърсим помощ рано?

Защо е нужна психологическа работа с родителите на деца в аутистичния спектър?

В нашата методика за работа с деца в аутистичния спектър и техните семейства залагаме, че работата е в две направления: с детето и родителите. Второто направление предполага индивидуални консултации, с помощта на които да се разрешат вътрешните конфликти, които препятстват успеха в работата с детето. В настоящата статия ще опиша основните сензитивни периоди, през които преминават родителите. Всеки случай е индивидуален, основан на своите предпоставки, причини и генезис. Но, ако мога да направя една ретроспекция на опита, стигам до…

Continue ReadingЗащо е нужна психологическа работа с родителите на деца в аутистичния спектър?

Защо си вземаме домашен любимец?

Любовта към любимците е често срещано чувство, което показва, че човекът има положително отношение към света и в частност – живите същества. В живота на всяко дете настъпва етап, в който иска да има домашен любимец, обикновено котка, куче или хамстер, което да отглежда вкъщи. Това е начин да подражава на възрастните – както мама и татко се грижат за него, така и тo да се грижи за някого. Желанието може да се активира и от конкуренцията с другите…

Continue ReadingЗащо си вземаме домашен любимец?

За необходимостта от уеднаквяване на средите, в които се намира детето

Уеднаквяването на средите е фундаментално условие за разрешаване на актуалния проблем, както и за успешното развитие на детето. В какво точно се състои то, предстои да обясня в настоящата статия. След направеното психологическо изследване се изготвя индивидуален месечен план за работа с детето. В този план са заложени задачи, съобразени с настоящите му умения, потребности и нужди. Всичко това се представя и съгласува с родителите. По този начин психологът работи едновременно и с детето, и с възрастните. Целта е…

Continue ReadingЗа необходимостта от уеднаквяване на средите, в които се намира детето

Когато специалистът иска твърде много

В последните седмици, по повод законопроекта за психолозите в България, отново се повдигна въпроса „Какво значи да си добър специалист?“ Мненията се въртяха около това, че е важно да имаш необходимите знания и умения, да си емпатиен, да искаш да помогнеш на клиента и др. Не отричам всичко описано дотук, но ще разгледам ситуацията, в която твърде силното желание да се справим може да доведе до противоположен резултат, разгледано през призмата на работата с деца. Какво се случва най-често?…

Continue ReadingКогато специалистът иска твърде много