Паралел между PAS синдром и „Стокхолмския синдром“: „метафората за заложника“

Десислава Даскалова     Метафората за заложника отразява динамиката на психологическия контрол, която стои в основата на преживяванията на детето, и това ни помага да разберем защо то приема изкривените вярвания и поведението на отчуждаващия го родител. Детето по същество е психологически заложник на психопатологията на отчуждаващия нарцистичен родител/родител с гранично разстройство.       Като заложник на психопатологията на нарцистичния родител, то е изложено на мощни тактики:      1) психологически контрол върху поведението;   2) непредсказуеми психологически…

0 Comments

Благосъстояние на работното място през погледа на организационната психология

Кристина Димитрова, студент в спец. „Психология“, ПУ „Паисий Хилендарски“      Психичното благополучие на работното място е от фундаментално значение за дългосрочната ефективност на компаниите. Международната организация на труда е създала комитет по здравето на служителите, който се стреми към „насърчаване и поддържане на най-високата степен на физическо, психическо и социално благополучие на работниците във всички професии“ (2014). От своя страна, британският CIPD (Чартърен институт за персонал и развитие) фокусира вниманието на компаниите именно върху благосъстоянието на служителите: „…здравето и благосъстоянието…

0 Comments

Ролята на социалните мрежи за формиране на нов мироглед по време на пандемия и влиянието им върху съзнанието

Анелия Попова, доктор, катедра „Медии и обществени комуникации” - УНСС    Социалните мрежи станаха неизменна част от човешкия живот. Бързият темп на развитие на високите технологии се превърна в определящ фактор, с който вече е невъзможно да не се съобразим. Затова на фокус са не само умението да използваме функционалността в онлайн пространството, но най-вече влиянието, което то упражнява върху психиката ни през цялото време; начинът, по който променя нагласите. Особено в условия на пандемия, когато променливите в мисленето и…

0 Comments

„Новата нормалност” – психологически аспекти на реалността, или как се живее под маската на COVID-19

Анелия Попова, доктор, катедра „Медии и обществени комуникации” - УНСС     Реалността е философски термин, с който се обозначава всичко, което съществува, или съвкупността от действително съществуващи обекти. Отвъд определението обаче, тя не е нищо по-различно от сблъсък на представи, нагласи и очаквания, които лесно могат да се трансформират и променят под тежестта на редица обективни и субективни фактори и обстоятелства. „Промяна” днес е дума с много и различни социално-психологически значения, и е едно от актуалните определения за реалността. Промяната…

0 Comments

За работата с нарцистични родители

Ирена Киркова    Много специалисти са изправени ежедневно пред ситуация, в която искат да помогнат на детето, но отношението на родителите към тях убива цялото им желание. Говоря за родители, които не спазват уговорените часове, не изпълняват системно и с необходимата сериозност поставените им задачи, постоянно се оплакват, не се интересуват особено от работата с детето, прехвърлят отговорността за напредъка или липсата му изцяло върху специалиста, безкрайно критични са към него и в същото време са безкрайно снизходителни към…

0 Comments

Рисувайки, аз „говоря“. Чуй какво имам да ти кажа!

Гергана Николова, Ирена Киркова     Рисуването е една от любимите дейности на повечето деца. Чрез него са способни да „преразкажат“ това, което се случва в техния вътрешен свят. Тя разкрива детските потребности, преживявания, чувства и емоции. Показва онова, което детето не може, или се страхува да изрази с думи. Поради това детската рисунка се явява едно невербално изразно средство.     Техниката с рисуването е безценен помощник в изследването на детската душа. Ако вникнат в символиката на нарисуваното,…

0 Comments

Как ще ги стигнем… (и дали е нужно)?

Ирена Киркова      Работя с деца и техните семейства от около дванадесет години. Пред очите ми се разви епидемията от деца с аустично състояние... която продължава своята прогресия и към днешна дата. Но, това, което ми прави впечатление в последно време, е зараждането на една друга вълна от деца с явни девиантни проблеми. Ще дам няколко примера от практиката:      1. Момиче на шест години, единствено дете в семейството, избягва от занималня, тъй като са ѝ направили…

2 Comments

Изграждане на тоалетни навици у детето

Гергана Николова, Ирена Киркова      Изграждането на тоалетни навици у детето е един от етапите, съпътстващ детското развитие. Посредством него децата се възпитават на хигиена и чистота. Освен това, спомага за развитието на самостоятелността им. Има родители, които държат да научат децата си на гърне възможно най-рано – например, когато започне да стои седнало, или когато проходи. Други считат, че изграждането на задръжни процеси е добре да започне на по-късен етап.     От психоаналитична гледна точка периодът…

0 Comments

Накъде водят всички свършени наполовина неща?

Ирена Киркова     Има хора, които започнат ли нещо, независимо за какво се отнася, не се отказват, докато не го финализират. Съществуват и други, за съжаление много повече – които започват нещо, но рядко го довършват. Изоставянето му може да е пред първата изпречила се трудност, след първия успех, или преди финализирането му, когато е важна само крайната крачка.     Ще разгледам втората ситуация.    При първия вариант може да кажем, че мотивацията не е достатъчно силна.…

0 Comments

„Всичко е език“

Гергана Николова, Ирена Киркова      "Всичко е език" е един от фундаменталните постулати на известния френски психоаналитик Франсоаз Долто. Посветила своето жизнено дело на децата, тя има голям принос към детската психология и в частност - детската психоанализа. В настоящата статия бих искала да засегна въпроса за общуването между възрастни и деца. Темата е обширна, може да бъде разгледана от различни гледни точки и поради това, без да имам претенции за изчерпателност, ще фокусирам вниманието ви към определен…

0 Comments