„Символният език“ на децата аутисти

Гергана Николова, Ирена Киркова       Всички деца общуват чрез символи. Този символен език може да бъде открит в игрите, рисунките, както и в цялостното им поведение. Един от диагностичните критерии, който съпътства аутизма, е ограничената или липсваща реч. Поради това децата аутисти общуват предимно невербално. Основна наша задача, в работата с тях, е да отчитаме правилно невербалните сигнали, които ни подават. По този начин сме способни да задоволяваме техните потребности. Задоволяването им е фундаментът, на който се…

0 Comments

За сигналите, които пропускаме

Ирена Киркова      В тълковния речник сигналите са описани като условни знаци, служещи за предаване на информация. Може да предупреждават, предизвестяват. Във всички случаи сигналите са знак за промяна – било то в положителен или отрицателен аспект.    На теория „всичко ни е ясно и сме съгласни“, но какво се случва на практика? Често, забързани в нашето ежедневие, изпълнено с различни задачи, производни от поетите ни роли, приемаме, че сме се справили, когато всички в семейството са сити,…

0 Comments

Създаване на интерес към играта

Гергана Николова, Ирена Киркова        В настоящата статия ще обясня защо е важно детето да има създаден интерес към играта и/или дейността, която предстои да усвоява. Създаването на интерес е ключов момент в детската игра. Без да е налице такъв, децата обикновено не желаят да се занимават с предложеното от нас (в това число родители и специалисти) занимание.     Често се наблюдават съпротиви, изразяващи се в: разсеяност, инат, глезене, агресия и т.н. Подобен тип поведения са…

0 Comments

Защо е важно психологът да работи върху себе си?

Ирена Киркова       Заглавието на статията сигурно звучи тривиално. „Важно е психологът да работи върху себе си!“ - това е фраза, повтаряна като мантра още от първия ден на студентското ни обучение. Тя е като жалон, с който безропотно се съгласяват не само специалистите, а и всички хора, запознати в някаква степен с естеството на тази професия.       В настоящата статия ще разгледам въпроса през призмата на практическата работа с деца, с което ще опитам…

0 Comments

Защо е нужно да бъдем авторитетна фигура за нашето дете?

Гергана Николова, Ирена Киркова       В настоящата статия ще разгледам предимствата на авторитетната фигура на родителя.     Авторитетният стил на родителстване предполага възпитание, обвързано с чувства на любов, подкрепа, сигурност, разбиране, задоволяване на потребностите на детето и т.н. Безспорен е фактът, че всеки родител желае най–доброто за детето си. Но дали са ефикасни и правилни методите, чрез които изпълнява това свое силно желание?   Понякога, в стремежа да задоволят потребностите на своето дете, някои родители не…

0 Comments

Случай на детски страх

 Десислава Александрова     В настоящата статия ще представя следния случай от практиката: момче на седем години със заявен проблем от родителите: страх да остане само.   В началото на неговото развитие момчето е ограничавано от задоволяване на двигателните и познавателните си потребности. Майката контролира всяко негово действие, за да не се нарани. В следствие на това момчето няма опит от падане или удряне. Помагано му е за всяко негово действие. Тя ограничава контактите с други хора, включително с…

0 Comments

За аутизма, крокодилите и хладилниците

Ирена Киркова     Статията е отговор на популярния в интернет пространството материал за френския филм Le mur: la psychanalyse a l’epreuve de l’autisme (2011), любезно предоставен ни от майка на дете аутист.    Тъй като наблюденията ми показват, че в публичното пространство има много гледни точки, които предполагат неразбиране по отношение психоаналитичната теория за аутизма, реших да напиша тази статия. В нея ще представя нашите възгледи за психоанализата и аутистичното състояние.      В психологията има много школи:…

0 Comments

За силните и слабите страни на третото дете

Ирена Киркова      Към този въпрос ме насочи скорошен разговор с млада жена, която е трето дете в семейството. Още Алфред Адлер изгражда теория, според която поредността на раждане играе важна роля за формиране на конкретни характерови особености. Във времето теорията се преразглежда и доразвива от различни учени като Зайонц, Сълъуей, Стюърт и др.      Тъй като през ръцете на родителите вече са преминали две деца, по отношение отглеждането на третото те вече са по-спокойни. От една…

0 Comments

Нужно ли е непременно играчките да са скъпи?

Ирена Киркова       За написването на тази статия ме провокира клип, който гледах наскоро в Youtube. В него майка прави експримент с детето си (на около година – година и половина). Дава му предмети – едните са хубави, цветни играчки, а другите – предмети, с които родителите боравят пред него всеки ден. Резултатът е неоспорим - оказва се, че децата са много по-привлечени от предметите от ежедневието, отколкото от купените играчки.     Същото наблюдение се споделя и…

0 Comments

Промяната – пътят обратно към себе си или новото аз?

Десислава Александрова     Всеки човек се променя с течение на времето, независимо дали от гледна точка на физиология, или на психика. Промяната е нещо, което ни съпътства всеки ден по простата причина, че остаряваме и трупаме опит. Въпросът тук е дали се замисляме над нея и дали търсим в какво се изразява. Тук искам да се спра на видовете промяна и ефикасността от тях.     Обикновено променяме нещо в себе си, което не харесваме, с цел да…

0 Comments