Българска школа за психоанализа

Психичното благополучие на работното място е от фундаментално значение за дългосрочната ефективност на компаниите. Международната организация на труда е създала комитет по здравето на служителите. Той се стреми към „насърчаване и поддържане на най-високата степен на физическо, психическо и социално благополучие на работниците във всички професии“. От своя страна, британският CIPD (Чартърен институт за персонал и развитие) фокусира вниманието на компаниите именно върху благосъстоянието на служителите. Смятат, че „…здравето и благосъстоянието не трябва да бъдат третирани като „добавки“ или „хубаво е да ги има“ от организациите – ако работодателите поставят благосъстоянието на служителите в центъра на своя бизнес модел и го разглеждат като жизненоважен източник на стойностна работа, дивидентите за организацията могат да бъдат значителни.“

Въпреки многото дефиниции за благосъстояние на работното място, то е сложна смес от фактори. Включва подходяща среда, положително физическо и психологическо здраве, способност за автономно действие, „самонасочване“ и обмен на възможности, поддържащи взаимоотношения. Яхода отбелязва, че работата предлага социален контакт, идентичност и статус, които са от основно значение за чувството за благополучие. За целите на настоящия доклад ще бъде използвано определението на проф. Каръл Блек, експертен съветник на Обединеното кралство по въпросите за здравето и работата. Той смята, че „чувство на удовлетворение, което се състои от психично здраве, физическо здраве и усещане, че където и да сте, по всяко време, сте на добро място. Това добро място може и трябва да бъде работното място.“

Изследователски методи

За да се оцени благосъстоянието на служителите, този доклад цели да разгледа критично на първо място аспектите на благосъстоянието на работното място. На второ, значението на благосъстоянието на работното място. На трето, възможните действия на компаниите за защита и подобряване здравето и благосъстоянието на служителите си. Разработката разглежда свързаните теории и емпирични доказателства за благосъстоянието им. Използваните за целите на доклада изследователски методи са критичен анализ и литературен преглед. Последвани са от препоръки за повишаване на общото благосъстояние на служителите в бизнеса.

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Кристина Димитрова

Кристина Димитрова

© 2022 Всички права запазени. Изработка на сайт
ЗАПИСВАНЕ ЗА КУРСОВЕ, КОИТО ОРГАНИЗИРАМЕ
X