Благосъстояние на работното място през погледа на организационната психология

You are currently viewing Благосъстояние на работното място през погледа на организационната психология

Кристина Димитрова

студент в спец. „Психология“, ПУ „Паисий Хилендарски“

Психичното благополучие на работното място е от фундаментално значение за дългосрочната ефективност на компаниите. Международната организация на труда е създала комитет по здравето на служителите, който се стреми към „насърчаване и поддържане на най-високата степен на физическо, психическо и социално благополучие на работниците във всички професии“ (2014). От своя страна, британският CIPD (Чартърен институт за персонал и развитие) фокусира вниманието на компаниите именно върху благосъстоянието на служителите:

„…здравето и благосъстоянието не трябва да бъдат третирани като „добавки“ или „хубаво е да ги има“ от организациите – ако работодателите поставят благосъстоянието на служителите в центъра на своя бизнес модел и го разглеждат като жизненоважен източник на стойностна работа, дивидентите за организацията могат да бъдат значителни.“  (2020)

            Въпреки множеството дефиниции за благосъстояние на работното място, то представлява сложна смес от фактори, включително подходяща среда, положително физическо и психологическо здраве, способност за автономно действие, „самонасочване“ и обмен на възможности, както и поддържащи взаимоотношения (Bennett et al.,2017). Яхода (1982) отбелязва, че работата предлага социален контакт, идентичност и статус, които са от основно значение за чувството за благополучие. За целите на настоящия доклад ще бъде използвано определението на проф. Каръл Блек, експертен съветник на Обединеното кралство по въпросите за здравето и работата – „чувство на удовлетворение, което се състои от психично здраве, физическо здраве и усещане, че където и да сте, по всяко време, сте на добро място. Това добро място може и трябва да бъде работното място.“

За да се оцени ефективността на благосъстоянието на служителите, този доклад цели да разгледа критично на първо място, аспектите на благосъстоянието на работното място, на второ, значението на благосъстоянието на работното място и на трето, възможните действия на компаниите за защита и подобряване на здравето и благосъстоянието на служителите си. Разработката разглежда свързаните теории и емпирични доказателства за благосъстоянието на служителите, като използваните за целите на доклада изследователски методи са критичен анализ и литературен преглед, последвани от препоръки за повишаване на общото благосъстояние на служителите в бизнеса.

0 0 Гласувайте.
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Зреди всички коментари