Развитие на езика в кърмаческия период

You are currently viewing Развитие на езика в кърмаческия период

Гергана Николова, публикувано в Зеления морски двор на Варна

     Първата година от живота е известна като предлингвистичен, или подготвителен период по отношение на езиковото развитие. Преди появата на същинската реч детето усвоява т.нар. „ефективна комуникация“:  постига ефект върху възрастните с невербални сигнали (плач, гукане, усмивка), чиято употреба отначало е несъзнавана, но с времето става умишлена и преднамерена, с цел – привличане на вниманието им.

    В кърмаческия период (от раждането до около година) бебето се учи да разбира езика, който слуша, започва да различава говорните звукове и чрез гукането и лепета се подготвя за продуциране на говорни сегменти. По време на развитието през първата година започва фазата на проговаряне. Процесът на езиково развитие може значително да варира, в зависимост от индивидуалните особености на детето, здравословното му състояние, условията на отглеждане и възпитаване. Въпреки това, съществуват обособени периодизации на детското развитие, които ни показват какви умения е нужно да овладее детето при нормално развитие.

    През втория месец са характерни гласните звукове и гукането. През шестия месец – обръщане на бебето по посока на родителя, диалози във вид на гласни, поява на съгласни звукове. През осмия месец са характерни лепета, различни интонации, както и посочващи жестове. През дванадесетия месец се появяват първите думи, имаме лексика, съпроводена с интонация, напомняща изречение, игри с използване на гласни, жестове за привличане на внимание, изразяване на молба.

    Основна характеристика на овладяването на езика е това, че разбирането предхожда продуцирането на реч. Около осмия месец разбирането стига до фаза, в която бебето търси с очи предмета, за който го питат, показва разбиране на някои прости жестове. Към деветия месец може да изпълнява прости поръчки по словесна инструкция – например избира предмет по указание и/или прекратява определено действие при забрана. На тази възраст то не разбира езика напълно, но разбира комуникативната му функция предимно по тона на гласа, действията и жестовете на говорещия.

     Признаци за изоставане в доречевия етап на развитието са:

     – липса или слаб плач, еднообразен, непродължителен;

     – по време на кърмене: млякото протича от ъгъла на устата;

     – звуковете, които издава бебето са тихи, заглъхващи, с носов оттенък;

     – не се появява имитационна гласова активност;

     – гласовата реакция се забелязва много по-късно и е непълноценна;

     – няма интонационна изразителност;

     – звуковете са еднообразни, монотонни, не наподобяват срички;

     – не реагира на името си;

     – не разпознава назовавани с думи предмети;

     – не изпълнява прости речеви инструкции.

    Периодът от раждането до една година е сензитивен за проговарянето на детето. Ето защо е от съществено значение живата, постоянна комуникация между него и родителите. Чрез имитацията, характерна за този възрастов период, то започва да прави опити да мърда устните си, наблюдавайки възрастните, да продуцира различни гласни и съгласни звукове, комбинирайки ги в срички, а по-нататък и в думи.

0 0 Гласувайте.
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Зреди всички коментари