Ролята на социалните мрежи за формиране на нов мироглед по време на пандемия и влиянието им върху съзнанието

You are currently viewing Ролята на социалните мрежи за формиране на нов мироглед по време на пандемия и влиянието им върху съзнанието

Анелия Попова

доктор, катедра „Медии и обществени комуникации” УНСС

Социалните мрежи станаха неизменна част от човешкия живот. Бързият темп на развитие на високите технологии се превърна в определящ фактор, с който вече е невъзможно да не се съобразим. Затова на фокус са не само умението да използваме функционалността в онлайн пространството, но най-вече влиянието, което то упражнява върху психиката ни през цялото време; начинът, по който променя нагласите. Особено в условия на пандемия, когато променливите в мисленето и поведението се превръщат в притегателна стойност зад всяко действие, най-ясно си личи доколко устойчивостта на психиката може да бъде определящ фактор за всичко останало.

Определянето и анализирането на ролята на социалните мрежи за формиране на нов мироглед по време на пандемия, до голяма степен внася яснота и за широката вариативност на човешкото мислене, най-вече за реалната степен, до която е възможно да им се повлияе. Настоящият доклад анализира не само факторите, водещи до непредвидени нагласи и действия, следствие на използването на социалните мрежи по време на пандемия, но и цялостното им въздействие върху човешката психика.

Общуването днес все по-често се случва през социалните мрежи, отколкото очи в очи. Причината – забързаното ежедневие, но и най-вече промяната в нагласите на хората за значимостта и стойностите на живата комуникация. Вече е „по-модерно“ онлайн чат вместо жива среща. За първото са нужни секунди, второто изисква повече време, действия, отношение. И ако първото, въпреки оптималността си, формира сигурни дефицити в ума и съзнанието на един човек заради невъзможността от жив контакт и впечатления, то второто със сигурност допринася за изграждане на устойчиви, и най-важното – реални представи за света и онова, което ни заобикаля.

Социалните мрежи днес се развиват с яростни темпове, към които се приспособяваме в движение до такава степен, сякаш вече е все по-трудно да си спомним как беше преди тяхната поява. В тях се случват и работата, и личния ни живот, доколкото той вече би могъл да бъде наречен „личен“. И все пак – нуждата от паралел е задължителна, ако целта е да сме обективни за промените и факторите, които ги повлияват, както и за последиците, дори и в границите на собствената си субективност.

0 0 Гласувайте.
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Зреди всички коментари