Българска школа за психоанализа

Социалните мрежи станаха неизменна част от човешкия живот. Бързият темп на развитие на високите технологии се превърна във фактор, с който вече е невъзможно да не се съобразим. Затова на фокус са не само умението да използваме функционалността в онлайн пространството, но най-вече влиянието, което упражнява върху психиката ни. Начинът, по който променя нагласите. Особено в условия на пандемия, когато промените в нея се превръщат в притегателна стойност, най-ясно си личи доколко устойчивостта ѝ може да е определящ фактор.

Анализирането ролята на социалните мрежи за формиране на нов мироглед по време на пандемия до голяма степен внася яснота и за широката вариативност на човешкото мислене. Но, най-вече за реалната степен, до която е възможно да му се повлияе. Настоящият доклад анализира не само факторите, водещи до непредвидени нагласи и действия, но и цялостното им въздействие върху психиката.

Сравнителен анализ

Общуването днес все по-често става през социалните мрежи. Причината – забързаното ежедневие, но и най-вече промяната в нагласите на хората за значимостта и стойностите на живата комуникация. Вече е „по-модерно“ онлайн чат, вместо жива среща. За първото са нужни секунди, второто изисква повече време, действия, отношение. Първото, въпреки оптималността си, формира сигурни дефицити в ума и съзнанието на човека, заради невъзможността от жив контакт. Второто, със сигурност допринася за изграждане на устойчиви, и най-важното – реални представи за света.

Социалните мрежи днес се развиват с яростни темпове, към които се приспособяваме в движение. Става до такава степен, че вече е трудно да си спомним как беше преди тях. Там случват и работата, и личният живот, доколкото той вече би могъл да бъде наречен „личен“. И все пак – нуждата от паралел е задължителна, ако целта е да сме обективни за промените и факторите, които ги повлияват, както и за последиците, дори в границите на собствената си субективност.

Анелия Попова, доктор, катедра „Медии и обществени комуникации” – УНСС

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Анелия Попова

Анелия Попова

© 2022 Всички права запазени. Изработка на сайт
ЗАПИСВАНЕ ЗА КУРСОВЕ, КОИТО ОРГАНИЗИРАМЕ
X