Българска школа за психоанализа

През август, 2014 година, в офиса на „Българска школа по психоанализа“ се проведе обучение на група от Самарски филиал към Московски градски педагогически университет. Присъстващите се запознаха с основите на психоаналитичната теория, както и начините, по които я прилагаме в практиката. Благодарим за активността! Надяваме се да се видим отново!
ЗАПИСВАНЕ ЗА КУРСОВЕ, КОИТО ОРГАНИЗИРАМЕ