Българска школа за психоанализа

Взаимоотношенията в семейната среда са изключително важен фактор в развитието на детето. В зависимост от методите на възпитание и условията ѝ се определя бъдещото му мислене и поведение. На база това реших да опиша с какво се характеризират и как повлияват свръхобгрижващото, както и санкциониращото поведение.

Свръхобгрижване

Има родители, които в стремежа си детето им да се чувства добре и да не бъде лишено от нищо, задоволяват всяка негова потребност. Често се случва да отнемат голяма част  от функциите му. С други думи – не се оставя да порасне, тъй като се прави всичко вместо него и не се изисква нищо. Тези родители обикновено стават тревожни, когато не са около него, защото смятат, че не може да се справи само. Тревогата е нормално чувство, присъщо за всички хора, но понякога в стремежа си да решават всеки един негов проблем, неусетно преминават допустимата граница. Презадоволяването и липсата на правила води до загуба на контрол над детето. На база този тип взаимоотношения то трупа своя индивидуален опит, който се интегрира и става устойчив поведенчески модел. Именно той определя бъдещите му поведенчески реакции спрямо очакванията на семейната среда. От казаното дотук става ясно, че свръхобгрижването оказва неблагоприятно въздействие върху него, рефлектирайки върху самостоятелността, социалните умения и увереността. В някои случаи повлиява негативно и на когнитивните процеси, което води до забавяне в развитието. Изразява се в дефицити на определени умения и знания, които то трябва да притежава на съответната възраст.

Свръхизисквания

От друга страна има родители, които използват като възпитателен метод строгостта и санкционирането на потребностите. Такива възрастни обикновено имат високи изисквания и очакват да бъдат винаги спазвани. Например дете, което показва добри резултати по математика. В същото време обича и да рисува. В желанието несъзнавано да компенсира през него свои незадоволени потребности, майката го санкционира от любимата дейност, обяснявайки му колко е добър по математика и как може да спечели първо място, ако полага повече усилия. То се съгласява, тъй като знае, че ако откаже, тя ще му се кара и ще го лиши от любимите му дейности. Жената решава да го запише на частни уроци, за да започне подготовка за бъдещи олимпиади. В случая родителят е свръхамбициозен, като неглижира желанието на детето и изисква да изпълни това, което смята, че ще бъде най-добро за него.

Причини

Фактор, който оказва съществено влияние върху поведението на човек са родителските модели. Те представляват целия интернализиран минал опит с неговите родители. Предполагам на всеки се е случвало да реагира по определен начин, а след това да се замисли защо. Реакциите на възрастния спрямо детето са обусловени от миналия опит със собствените му родители, като всичко това се случва несъзнавано. Така тези родителски модели се предават на следващите поколения. Сами видяхте от примера по-горе, че когато ние не признаваме и задоволяваме своите потребности, един от най-достъпните начини е да ги задоволяваме през децата ни. Но какво им причиняваме с това?

Свръхобгрижването и санкционирането са двете противоположни крайности, които както стана ясно, са дисфункционални. Ето защо е нужно родителите да предприемат своевременни мерки, когато виждат проблем в детето си.

Анита Иванова

Анита Иванова

2024 © Всички права запазени. Изработка на сайт
ЗАПИСВАНЕ ЗА КУРСОВЕ, КОИТО ОРГАНИЗИРАМЕ