Българска школа за психоанализа

На 23.01.2015 година, в офиса ни, проведохме семинар на тема „Символната реч на децата аутисти“. Беше полезна среща, от която и двете страни си тръгнаха по-готови да се справят с разрастващия се проблем. Благодарим на всички присъстващи за участието!
ЗАПИСВАНЕ ЗА КУРСОВЕ, КОИТО ОРГАНИЗИРАМЕ