Българска школа за психоанализа

Репортаж по повод безплатния семинар в Социалната чайна на тема „Символната реч на децата“ на 26.02.2017 година.
ЗАПИСВАНЕ ЗА КУРСОВЕ, КОИТО ОРГАНИЗИРАМЕ