Българска школа за психоанализа

В настоящата статия ще представя следния случай от практиката: момче на седем години със заявен проблем от родителите: страх да остане само.

История на състоянието

В началото на неговото развитие момчето е ограничавано от задоволяване на двигателните и познавателните си потребности. Майката контролира всяко негово действие, за да не се нарани. В следствие то няма опит от падане или удряне. Помагано му е за всичко. Тя ограничава контактите с други хора, включително с баща му, поради убеждението, че те не могат да се справят с грижите за него. Детето е свидетел на семейни скандали, като майката прехвърля вината върху бащата. По време на брака си жената се среща с друг мъж, неин дългогодишен приятел. 

Започва градина на тригодишна възраст. В началото често боледува и не посещава системно. Когато е на четири години родителите се разделят окончателно. Майката заживява с приятеля, който заема мястото на бащата. Детето бързо привиква с него, като го нарича „татко“.

Няколко месеца, преди да посети Детския консултативен център, детето изпада в криза. Започва да плаче, дави и повръща. Изпитва силен страх. Воден е на лекар, който не открива физиологична причина за състоянието. Дават му успокоителни, след което се спира окончателно от детска градина. Информацията от майката е, че причината за поведението му е негативното отношение на нова учителка към детето. Месец преди това приятелят ѝ попада в затвора. На детето е казано, че работи извън града. Майката изпада в депресивно състояние.

Лятото е воден при леля си на лятно училище, където страхът започва да се засилва.

При тръгване на училище се наблюдава същото поведение. Изразява се в невъзможност да остане сам и изпадане във вцепенение. Повтаря едни и същи думи: „Страх ме е, не мога!“. Отказва да влезе в класната стаята. Жената е принудена да стои с него по време на междучасията, а след това – в коридора. Необходимо е детето да знае, че е там и да я вижда. Тогава е сравнително спокойно. Не контактува с други деца, а само с нея.

Причина за проблема

При пристигането си момчето прави впечатление с ригидност в движенията, заоблена форма на тялото, отпуснатост на крайниците. Отговоря на въпросите с едносрични думи. Отказва да влезе в стаята без майка си, защото го е страх. В общуването се активира единствено при теми, отнасящи се до фекалии. В рисунките присъстват предимно те. Не може да се самообслужва, няма лично пространство и социални контакти. Спи заедно с майка си в едно легло. Тя го обслужва дори по отношение на неговите тоалетни и хигиенни нужди.

В следствие на консултативната работа с майката и детето, като причина за състоянието се изведе, че страхът е комплексно състояние, основано на неговата неувереност, както и системни физически и психически наказания, чрез лишаване от удоволствие. Във времето този страх се превръща в защитен механизъм срещу реализирането на действия, поемане на отговорност, както и средство за манипулиране и разтоварване на агресията към майка си.

Резултати от диагностиката

По време на диагностиката се установи, че в следните сфери неговите умения не отговарят на степента на развитост, характерни за седемгодишните деца:

  1. Двигателни умения – несъответстващи за възрастта му. Има отпускане на мускулатурата, ригидност в движенията. В училище трудно борави с топка, отказва игри със състезателен елемент, не скача, не бяга, не се катери. Не взема участие в часовете по рисуване и труд и техника.
  2. Уменията за самообслужване се реализират и контролират от майката. Детето няма опит да задоволява самостоятелното базовите си потребности от храна, течности и др., което е характерно за седемгодишна възраст. Придружава се от нея при реализиране на тоалетните и хигиенните му нужди. Не се облича сам и не борави с предмети от бита.
  3. Трудови умения – несъответстващи за възрастта му. Детето не организира личното си пространство (не подрежда играчки, дрехи и др), няма отговорности, свързани с ежедневието, като подреждане на масата, оправяне на легло, чанта и други.
  4. Социални умения – силно занижени. Общуването е ограничено от майката, като се засилва зависимостта от нея и нейната значимост. Отказва да се запознава с деца и да контактува с тях, няма приятели.
  5. Интереси – силно ограничени. Насочен е към компютърни игри, определени от майка му. Не рисува, не моделира, не играе с конструктор, не се занимава със спорт или подвижни игри, характерни за възрастта му.

Резултати от работата

В следствие на съвместната ни работа с майката, детето, бащата и училищната среда за уеднаквяване на условията и развитие на увереност у него, след два месеца се постигна намаляване на неговия страх да остане сам. Повиши се активността му в игрите, развиха се умения за самообслужване и самостоятелност. Домът се реорганизира така, че детето да има лично пространство, което е част от развитието на неговия Аз, в частта притежание и диференциране от другите.

Провокира се мъжко поведение, изразено в промяна тембъра на гласа (от изтънял и писклив към дебел и плътен), маниери на държание (стойка на тялото, захват, мимики, действия), интереси – спорт, катерене, бягане, футбол, каране на скейтборд и др.

Промяната се забеляза и в смяната на темите за фекалии в рисунките – наблюдаваха се стабилни конструкции на ваза с цветя, слънце и др. Линиите бяха пресъздадени спокойно, с използване на разнообразни светли тонове. Предишните рисунки бяха зачертани, с накъсани, хаотични линии, очертани в тъмни тонове.

Започна да проявява инициатива в училище, изразена във вдигане на ръка, за да изкаже мнение или отговори на даден въпрос, включване в заниманията по физическо, формиране на приятелски кръг с други момчета.

Десислава Александрова

Десислава Александрова

© 2022 Всички права запазени. Изработка на сайт
ЗАПИСВАНЕ ЗА КУРСОВЕ, КОИТО ОРГАНИЗИРАМЕ
X