Теоретико-практически курс по психоанализа

Теоретико-практически курс по психоанализа

13 13 people viewed this event.
500

Курсът е теорeтико-практически и е насочен към студенти, психолози, социални и медицински работници, педагози и всички, които се интересуват от въпросите, свързани с формирането и развитието на личността.
Дават се основните теоретични понятия, свързани със съответната тема, и получената информация се пречупва през личния опит на всеки един от участниците с помощта на техниките, използвани в психоаналитичния процес.

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР

1. Несъзнаваното – съдържание и функции. Енергeтична структура на несъзнаваното. Симбиотична и обектни връзки.
2. Етапи във възрастовото развитие:
* от раждането до 3 години. Орална и анална фаза. Процеси, формиращи Аз-а. Потребностите и капризите като основа за формирането на личностните качества.
3. Период – 3 – 6 години. Едипова фаза. Формиране и интернализиране на СвръхАз-а. Ролята на родителите и семейната среда.
4. Период – 7-11 години. Латентна фаза. Характерни особености на жизнения етап.
5. Период 12 – 18 години. Пубертет. Характерни особености; основни жизнени задачи; корекция на моделите.

ВТОРИ СЕМЕСТЪР
1. Период – 20 – 30 години. Основни потребности и жизнени задачи. Защо повтаряме грешките на родителите си?
2. Период 30 – 40 години. Основни потребности и жизнени задачи. Социални роли и пренареждането им в контекста на ценностната система и доминиращите потребностите на личността.
3. Защитни механизми – формиране и проявление
4. Потребностите и капризите като основа за формирането на личностните качества
5. Търпението и нетърпението в поведението и взаимоотношенията – психоаналитичен механизъм на формиране и проявление.

ТРЕТИ СЕМЕСТЪР
1. Символите в нашия живот.
2. Защо сънуваме? Какво ни казват или показват сънищата?
3. Грешки ли са „грешките” при писане, четене, говорене?
4. Защо забравяме? За ползите и вредите от забравянето от психоаналитична гледна точка.
5. Асоциациите като техника и средство в психоаналитичния процес. Невербалната методика – какво представлява, кога и как да я използваме?

Курсът се провежда в рамките на 3 семестъра.
Всеки семестър е с продължителност 3 месеца.
Срещите са по два пъти месечно (през седмица), по 1 ден (6 учебни часа).
Общата продължителност е 90 часа.
Прием в групата е минимум 3, максимум 5 души.
Цената за семестър е 500 лв.
Таксите се плащат в началото на всеки семестър.
При плащане на цялата сума (за трите семестъра) се ползва отстъпка 5% от общата стойност – 60.00 лв.)

НАЧАЛО: 30.10.2021 година

Крайният срок за записване е: 20.10.2021 година

Записването се извършва по следния начин:
Изпратете: трите си имена, населеното място, образование, професия и телефон за връзка на bshpa@abv.bg 

За да се регистрирате за това събитие изпратете своите данни на bshpa@abv.bg

Регистрирайте се чрез webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

 

Date And Time

30 -10-2021
 

Крайна дата за регистрация

20 -10-2021
 

Местоположение

Share With Friends