Българска школа за психоанализа

На 03.02.2024 година стартира нов Теоретико-практически курс по психоанализа.
Насочен е към студенти, психолози, социални и медицински работници, педагози и всички, които се интересуват от въпросите, свързани с формирането и развитието на личността.
Преподават се основните теоретични понятия, свързани със съответната тема, и получената информация се пречупва през личния опит на всеки един от участниците с помощта на техниките, използвани в психоаналитичния процес.

Първи семестър

1. Несъзнавано – съдържание и функции. Енергeтична структура на несъзнаваното. Симбиотична и обектни връзки.
2. Етапи във възрастовото развитие:
* от раждането до 3 години. Орална и анална фаза. Процеси, формиращи Аз-а. Потребностите и капризите като основа за формирането на личностните качества.
3. Период – 3 – 6 години. Едипова фаза. Формиране и интернализиране на СвръхАз-а. Ролята на родителите и семейната среда.
4. Период – 7-11 години. Латентна фаза. Характерни особености на жизнения етап.
5. Период 12 – 18 години. Пубертет. Характерни особености; основни жизнени задачи; корекция на моделите.

Втори семестър

1. Период – 20 – 30 години. Основни потребности и жизнени задачи. Защо повтаряме грешките на родителите си?
2. Период 30 – 40 години. Основни потребности и жизнени задачи. Социални роли и пренареждането им в контекста на ценностната система и доминиращите потребностите на личността.
3. Защитни механизми – формиране и проявление
4. Потребностите и капризите като основа за формирането на личностните качества
5. Търпението и нетърпението в поведението и взаимоотношенията – психоаналитичен механизъм на формиране и проявление.

Трети семестър

1. Символите в нашия живот.
2. Защо сънуваме? Какво ни казват или показват сънищата?
3. Грешки ли са „грешките” при писане, четене, говорене?
4. Защо забравяме? За ползите и вредите от забравянето от психоаналитична гледна точка.
5. Асоциациите като техника и средство в психоаналитичния процес. Невербалната методика – какво представлява, кога и как да я използваме?
Курсът се провежда в рамките на 3 семестъра.
Всеки семестър е с продължителност 3 месеца.
Срещите са по два пъти месечно (през седмица), по 1 ден (6 учебни часа).
Общата продължителност е 90 часа.
Прием в групата е минимум 3, максимум 5 души.
Цената за семестър е 600 лв.
Таксите се плащат в началото на всеки семестър.
При плащане на цялата сума (за трите семестъра) се ползва отстъпка 5% от общата стойност – 90.00 лв.)
НАЧАЛО: 03.02.2024 година
Крайният срок за записване е: 31.01.2024 година
2024 © Всички права запазени. Изработка на сайт
ЗАПИСВАНЕ ЗА КУРСОВЕ, КОИТО ОРГАНИЗИРАМЕ