Българска школа за психоанализа

Изграждането на тоалетни навици у детето е един от етапите, съпътстващ детското развитие. Посредством него децата се възпитават на хигиена и чистота. Освен това, спомага за развитието на самостоятелността им. Има родители, които държат да научат децата си на гърне възможно най-рано – например, когато започне да стои седнало, или когато проходи. Други считат, че изграждането на задръжни процеси е добре да започне на по-късен етап.

Анална фаза

От психоаналитична гледна точка периодът между две и тригодишна възраст се определя като т. нар. „анален стадий на психосексуално развитие“. По време на този сензитивен период удоволствието, което преди е идвало предимно от устата, сега се измества към ануса. Именно укрепналата мускулатура на сфинктера, която позволява да се задържат изпражненията, дава усещането за удоволствие от стискането. Счита се, че именно това е сензитивен период за изграждането на тоалетни навици.

Значителна част от родителите, които започват изграждането на задръжни процеси у детето по време на аналната фаза, се сблъскват с ината му. Той има различни проявления: изхождане и/или пишкане на неподходящи места, стискане, нежелание да сяда на гърне, включително да стои по-дълго на него и т.н. Всичко това предизвиква у възрастните известно объркване, тревога, напрежение и гневни емоции, поради това, че детето прави напук. Не са малко и случаите, в които някои родители са склонни да го нашляпат по дупето, защото е стояло на гърнето и в момента, в който е станало от него, се е изпишкало на пода например. В такива ситуации възрастните и малките влизат в една своебразна война, в която едните се опитват да налагат правила и да наказват за тяхното неспазване, а другите се бунтуват срещу новоналожените промени чрез „правенето напук”.

Анализ

Тук смятам да обърна внимание и да се опитам да дам кратко обяснение на този „проблематичен” период. На първо място, възрастовият етап след две години се характеризира с изключително развитие на любознателността. Активният и пасивният речник на детето се обогатяват – то е способно да разбира много повече, отколкото може да изрази вербално. Второ, с развитието на двигателните умения започва да се чувства все по-самостоятелно в действията, които върши. Трето, благоприятното развитие на психичните процеси засилва потребността му от автономност. Неслучайно периодът между две и три години се нарича „малък пубертет”. Четвърто, махането на памперса е един своеобразен акт на утвърждаване личността на детето. Именно тогава се появява местоимението „аз”. Паралелно с всичко това новата ситуация, налагана от възрастните, активира съпротива срещу изискванията за стоене на гърне. Гореописаните детски изяви на инат са нейни проявления, които пречат на изграждането на тоалетни навици.

Причини за съпротивата

Защо се проявява тази съпротива? Първо, всяка промяна носи неизвестност, изкарва ни от зоната на комфорт и следователно – предизвиква неудоволствие. Колкото и големи да искат да бъдат децата в този период, те, както и всички ние, функционираме на принципа на удоволствието. Той се характеризира с извършването на дейност/действие с минимални усилия, респ. с разход на най-малко психична енергия.

Става така, че предишният начин на функциониране на детето и сегашната нова ситуация влизат в сблъсък. Преди то е пишкало и акало в памперса, когато пожелае, без да се налага да стои на гърне, да стиска и да се съобразява с външни изисквания. Сега обаче има нови промени, към които тепърва ще трябва да се адаптира. Освен това фактът, че в този възрастов етап потребността му от независимост е силна, засилва съпротивата. Зад ината, който проявява, стои и въпросът кой ще определя времето, мястото и начина на пишкане и изхождане – малкото пораснало дете или възрастният. Това е начин, по който то може да се самоутвърди.

Ако процесът на развитие на тоалетни навици стане рязко, без обяснения, съпроводен със строго отношение, от страна на възрастния, е твърде вероятно интензитетът на съпротивата да бъде висок. Ето защо е от ключово значение подходът, както и реакцията на родителя при сблъсъка с детския инат.

Гергана Николова, Ирена Киркова

Гергана Николова, Ирена Киркова

2023 © Всички права запазени. Изработка на сайт
ЗАПИСВАНЕ ЗА КУРСОВЕ, КОИТО ОРГАНИЗИРАМЕ