Българска школа за психоанализа

БЪЛГАРСКА ШКОЛА ЗА ПСИХОАНАЛИЗА – УСЛУГИ
КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР

Българска школа за психоанализа провежда консултативни услуги с хора, които изпитват затруднения в своето личностно, семейно и/или професионално развитие.

БЪЛГАРСКА ШКОЛА ЗА ПСИХОАНАЛИЗА – УСЛУГИ
ДЕТСКИ КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР

В Центъра се работи с деца с изоставане в развитието, хиперактивност, аутизъм, агресивно поведение, проблеми с общуването и социализацията и други.

БЪЛГАРСКА ШКОЛА ЗА ПСИХОАНАЛИЗА – УСЛУГИ
КУРСОВЕ

Българска школа за психоанализа провежда разнообразни семинари, курсове и обучения в сферата на психологията и психоанализата.

БЪЛГАРСКА ШКОЛА ЗА ПСИХОАНАЛИЗА – УСЛУГИ
КОНФЕРЕНЦИЯ

Всяка година „Българска школа по психоанализа“ организира Национална научно-практическа конференция по психология на тема „Психология – теория и практика“.

2023 © Всички права запазени. Изработка на сайт
ЗАПИСВАНЕ ЗА КУРСОВЕ, КОИТО ОРГАНИЗИРАМЕ