Консултативен център

Българска школа за психоанализа провежда консултативни услуги с хора, които изпитват затруднения в своето личностно, семейно и/или професионално развитие.

Детски консултативен център

В Центъра за работа с деца към Българска школа за психоанализа се работи с деца с изоставане в развитието, хиперактивност, аутизъм, агресивно поведение, проблеми с общуването и социализацията и други.

Семинари, курсове и обучения

Българска школа за психоанализа провежда разнообразни семинари, курсове и обучения в сферата на психологията и психоанализата.