Българска школа за психоанализа

На 15.10.2022 година, в хотел „Амирал“, град Варна, по традиция се проведе 15-тата Научно-практическа конференция по психология. Темата бе „Психология – теория и практика“. Участващите бяха около седемдесет души, гости от цялата страна. Разискаха се разнообразни теми. За пример: развитието на детския хумор, влиянието на социалните мрежи над деца и възрастни, развитие на социално-половата идентичност при децата, възгледите на Курт Левин за структурата на личността и др. Водеща бе темата за манипулацията на обществените нагласи и мнение.

Ние, екипът на „Българска школа за психоанализа“ благодарим на всички участници за присъствието и активността! Надяваме се да се видим отново идната година!

ЗАПИСВАНЕ ЗА КУРСОВЕ, КОИТО ОРГАНИЗИРАМЕ
X