Българска школа за психоанализа

На 11 – 12.11.2023 година, в хотел „Димят“, град Варна, по традиция се проведе 16-та Научно-практическа конференция по психология. Темата бе „Психология – теория и практика“. Участващите бяха около 70 души, гости от цялата страна. Докладите бяха както теоретически, така и с практическа насоченост. Обсъдиха се разнообразни теми от различни сфери на психологията. За пример: характеристики на транзакционния анализ, темата за филогенезата в творчеството на Зигмунд Фройд, народопсихологията на древните българи, „Ръка на доверието“ – авторска терапевтична техника, Импро игрите в помощ на терапевтичната работа и др.

Ние, екипът на „Българска школа за психоанализа“, благодарим на всички участници за присъствието и ангажираността! Надяваме се да се видим отново идната година!

ЗАПИСВАНЕ ЗА КУРСОВЕ, КОИТО ОРГАНИЗИРАМЕ