Българска школа за психоанализа

Реалността е философски термин, с който се обозначава всичко, което съществува. С други думи – съвкупността от действително съществуващи обекти. Отвъд определението обаче, тя не е нищо по-различно от сблъсък на представи, нагласи и очаквания. Те лесно могат да се трансформират и променят под тежестта на редица обективни и субективни фактори и обстоятелства. „Промяна” днес е дума с много и различни социално-психологически значения, и е едно от актуалните определения за реалността. Промяната днес все по-често е представяна като „новата нормалност”, с всичките ѝ вероятности и въпросителни. Причината са различните психологически нагласи и изменения, вследствие на световната пандемия от коронавирус, която буквално скова света в последните две години. Целта на настоящия доклад е да изведе и анализира не само психологическите аспекти на новата реалност, която създава пандемията от COVID-19, но и последствията от агресивната подмяна на нагласи, подходи и действия, които тя неизбежно налага в живота на хората.

Анелия Попова, доктор, катедра „Медии и обществени комуникации” – УНСС

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Анелия Попова

Анелия Попова

© 2022 Всички права запазени. Изработка на сайт
ЗАПИСВАНЕ ЗА КУРСОВЕ, КОИТО ОРГАНИЗИРАМЕ
X