Българска школа за психоанализа

Курс по аналитично писане

25mar10:0013:00Курс по аналитично писане

аналитично писане

детайли

Курсът по аналитично писане е теоретико-практически: преподава се основната информация по конкретната тема, след което получените знания се пречупват през личния опит на курсистите. Акцентът е поставен върху писането на научно-популярен труд (статия за интернет, за научно-популярно списание) и научен труд (статия за научно списание, доклад).

Продължителност: 28 учебни часа

Форма на провеждане: онлайн.

Срещите ще се провеждат веднъж седмично, с продължителност – 4 учебни часа.

Курсът включва следните модули:

* теоретична част:

* самоподготовка, под формата на писмени практически упражнения.

Темите, които ще се разгледат в теоретичната част, са:

1. Общуване. Писмено общуване. Видове научни текстове.

2. Нагласа на автора. Фактори, опосредстващи нагласата. Връзка между мисъл, реч и писане.

3. Структура на текста. Етапи на писане. Специфики на писмените трудове.

4. Критично мислене – същност, характеристики и развитие.

5. Дивергентно мислене – същност, характеристики и развитие.

6. Техническо оформление на текста. Цитати, бележки под линия, използвана литература.

7. Оформяне на приложения. Редакция на текста. Избор на снимков материал.

Курсът е предназначен за:

* студенти или завършили психология в редовна или задочна форма на обучение;

* всички хора, които искат да развият писателските си умения.

Курсистите ще получат:

* базова теоретична подготовка за работа с текстове;

* базови познания за психичната страна на процеса на писане;

* практически съвети за по-лесно справяне с най-често възникващите трудности при писане;

* насоки за развитие на писателските си умения;

* при завършване – сертификат за преминат курс.

Лектор: Ирена Киркова

Ирена Киркова е психолог, управител на „Българска школа за психоанализа“. В периода 01.2009 – 08.2017 година е отговорен редактор на списание „Психология за родители“. Писала е статии за списанията „Психология журнал“, „Психология за родители“, „Психоанализа“, „Психология – теория и практика“, „Психоаналитична практика“. Съавтор е на книгата „50 въпроса и отговора за аутизма“, автор на „Синдром на родителското отчуждение“ и съставител на „Вицове за психолози“. От три години насам е съорганизатор на Националната научно-практическа конференция по психология „Психология – теория и практика“.

Цена: 300 лева.

Сумата се превежда по банков път на сметката на организацията преди започване на курса.

Банка: Айкарт АД

Получател: „Българска школа за психоанализа“ ЕООД

IBAN: BG78INTF40015087663185

След като преведете сумата ни напишете писмо на bshpa@fspeid.com с Вашите координати и прикачен файл с платежното нареждане (jpeg, pdf). Ако разноските по участието Ви ще бъдат поети от фирма – ще са ни нужни и нейните данни. Ще изпратим фактура за преведената сума на пощата Ви. 

Курсът се провежда в малки групи (до трима души).

За допълнителна информация: 0887238580 – Ирена Киркова

Датите и часовете на срещите могат да се съгласуват с участниците.

more

време

(събота) 10:00 - 13:00

ЗАПИСВАНЕ ЗА КУРСОВЕ, КОИТО ОРГАНИЗИРАМЕ