Българска школа за психоанализа

Обучение за работа с деца аутисти

01nov10:0000:00Обучение за работа с деца аутисти

курс за работа с деца аутисти

детайли

Обучението е теоретико-практическо: преподават се основните понятия, свързани с конкретната тема. Получената информация се пречупва през личния опит и този от практическата работа с деца.

Продължителност: 200 учебни часа.

Включва:

– теоретична част: основни положения в работата с деца в аутистично състояние – 15 часа;
– писмени практически упражнения – 30 часа;
– работа под супервизия с клиенти на Детския консултативен кабинет – 155 часа;
– самоподготовка.

Забележка: придобиването на личен опит, посредством лични консултации е препоръчително, но не е част от програмата на настоящето обучение.

Темите, които ще се разгледат в теоретичната част, са:

1. Функция и съдържание на То, Аз и Свръх аз.
2. Причина и характеристика на състоянието аутизъм.
3. Същност на невербалното поведение и разчитане на неговото проявление.
4. Сближаване и изграждане на доверие. Развитие на интересите.
5. Работа със съпротивите. Провокиране на говорна дейност.
6. Догонване на хронологичната възраст с психичната.

Обучението е предназначено за:

– завършили или студенти по психология, в редовна или задочна форма;
– интересуващи се от личностно развитие и промяна;
– амбициозни хора, които искат да се изявят в практиката;
– приемащи трудностите като предизвикателство, а не заплаха;
– които обичат да намират причините за случващото се с тях или около тях;
– хора, които обичат да се занимават с деца.

Обучаващите се ще получат:

– практически знания и умения от опитни специалисти по психоанализ;
– базова теоретична подготовка за работа с деца от аутистичния спектър;
– свой личен опит, чрез работата по конкретни случаи;
– отговори на въпроси, които вероятно са си задавали за своето собствено детство;
– ще развият качества като устойчивост и разпределение на вниманието, отговорност, самостоятелност и др.

Цена: 1000 лева. Възможност за разсрочено плащане.

Обучението се извършва в малки групи (до трима души).

На всички, които го преминат успешно, ще бъде издаден сертификат.

За допълнителни въпроси: 0887238580 – Ирена Киркова

Молим желаещите да изпратят мотивационно писмо, както и актуална автобиография на следния адрес: bshpa@abv.bg

Ще се свържем само с кандидатите, одобрени за интервю. Кандидатурата Ви ще бъде разгледана поверително, съгласно Закона за защита на личните данни.

more

време

(понеделник) 10:00 - 00:00

място

Българска школа за психоанализа

Драгоман 30

ЗАПИСВАНЕ ЗА КУРСОВЕ, КОИТО ОРГАНИЗИРАМЕ