Българска школа за психоанализа

 1. ПРЕДМЕТ

С настоящото Известие БЪЛГАРСКА ШКОЛА ЗА ПСИХОАНАЛИЗА ЕООД иска да уведоми всички свои клиенти и партньори за предприетите мерки за защита на личните данни по време на тяхното обработване. БЪЛГАРСКА ШКОЛА ЗА ПСИХОАНАЛИЗА EООД се задължава да спазва действащото законодателство по отношение защита на личните данни и определя длъжностно лице, отговорно за изпълнението на вътрешните процедури по защита на данни.

Сайтът fspeid.com е собственост на БЪЛГАРСКА ШКОЛА ЗА ПСИХОАНАЛИЗА ЕООД, ЕИК: 205991610, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ул. „Драгоман“ 30. Дружеството е установено в Република България и можете да се свържете с нас по следния начин:

Адрес: гр. Варна, ул „Драгоман“ 30

Електронна поща: bshpa@abv.bg

 1. ЛИЧНИ ДАННИ
 2. Какви лични данни събираме

Съгласно законодателството за защита на личнитe данни, информацията се:

 • обработва законосъобразно, добросъвестно и прозрачно;
 • събира за конкретни легитимни цели;
 • поддържа точна и в актуален вид;
 • съхранява в срок не по-дълъг от необходимото за целите на нейната обработка;
 • съхранява сигурно, използвайки технически и организационни мерки;
 • споделя с трети лица в съответствие с действащото законодателство.


БЪЛГАРСКА ШКОЛА ЗА ПСИХОАНАЛИЗА ЕООД обработва лични данни с цел да предостави по-добри, по-качествени и по-разнообразни продукти и услуги. Целите за обработка на лични данни са:

 • за изпълнение на договор или в контекста на преддоговорни отношения;
 • за изпълнение на нормативни задължения;
 • след получено информирано съгласие;
 • с оглед легитимен интерес на БЪЛГАРСКА ШКОЛА ЗА ПСИХОАНАЛИЗА ЕООД;
 • обработка на анонимизирани данни.


БЪЛГАРСКА ШКОЛА ЗА ПСИХОАНАЛИЗА ЕООД обработва данни за идентификация на субекта на лични данни (клиенти и партньори) и други данни, свързани със семейна, психическа, психологическа, социална и културна идентичност.

Коментари

Когато посетителите оставят коментари в сайта, ние събираме данните, показани във формуляра за коментари, както и IP адреса на посетителя и идентификатора на потребителския браузър, за да помогнат за откриването на спам. За да ползвате някои от възможностите на сайтa (коментиране, директно постване в социалните мрежи) можете да се регистрирате. Регистрацията е изцяло доброволна. Анонимен низ, базиран на имейл адреса ви, може да бъде предоставен на услугата Gravatar, за да бъде проверено дали я използвате. Политиката за поверителност на Gravatar е тук: https://automattic.com/privacy/. След като коментарът ви бъде одобрен, профилната ви снимка ще бъде видима публично към него.

Файлове

Ако качвате изображения в сайта, трябва да избягвате качването на изображения с вградени данни за местоположение (EXIF GPS). Посетителите на сайта могат да изтеглят и извлекат данни за местоположението от изображения в сайта.

Форми за контакт

 1. Ако сте избрали тази опция, данните ви ще бъдат използвани, за да получавате нашия бюлетин или друга полезна информация за предлаганите от нас стоки.
 2. Ако сте се регистрирали на нашия сайт, за да може да коментирате статии или за да поствате директно в социалните мрежи, то данните ви се използват единствено и само за тези цели.

Бисквитки

Ако оставите коментар на нашия сайт, можете да разрешите запазването на вашите име, имейл адрес и уеб сайт в бисквитки. Те са за ваше удобство, така че да не е нужно да попълвате отново данните си, когато оставяте друг коментар. Тези бисквитки ще се пазят една година. Ако имате профил и влезете в този сайт, ще зададем временна бисквитка, за да определим дали браузърът ви приема бисквитки. Тази бисквитка не съдържа лични данни и се изтрива, когато затворите браузъра си. Когато влезете в профила си на сайта още няколко бисквитки ще запазят информацията ви за вход и предпочитанията ви какво да виждате на екрана. Бисквитките за вход изтичат след два дни, а за предпочитанията на екрана след година. Ако изберете опцията за запомняне, информацията ви за вход ще се пази две седмици. Ако излезете от профила си, бисквитките за вход ще бъдат изтрити. Ако редактирате или публикувате статия една допълнителна бисквитка ще бъде запазена в браузъра ви. Тя няма да съдържа лични данни, а просто ще добави идентификатора на публикацията, която току що сте редактирали. Изтича след един ден.

Вмъкнато съдържание от други уебсайтове

Статиите на този сайт могат да бъдат вградени (видеа, изображения, съдържание и т.н.). Вграденото съдържание от други сайтове приема и се държи с посетителя на сайта като с посетител на собствения си сайт. Тези сайтове могат да събират данни за вас, да използват бисквитки, да вграждат допълнителни инструменти за статистика от трети страни, да следят как работите с тези инструменти включително как потребявате вградено съдържание ако имате профил и сте влезли в него на сайта.

 1. С кого споделяме лични данни

Във връзка с изпълнение на задълженията си като доставчик на услуга, БЪЛГАРСКА ШКОЛА ЗА ПСИХОАНАЛИЗА EООД въведе необходимите технически и организационни мерки срещу неоторизирана или незаконна обработка, достъп, предоставяне, копиране, промяна, съхранение, възпроизвеждане, показване или дистрибуция на лични данни.

БЪЛГАРСКА ШКОЛА ЗА ПСИХОАНАЛИЗА EООД предоставя лични данни на трети лица, като основната цел е да се предложи качествено, бързо и комплексно обслужване. Не се предоставят лични данни на трети лица, преди БЪЛГАРСКА ШКОЛА ЗА ПСИХОАНАЛИЗА EООД да сe увери, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни. Лични данни се предоставят на лица, обработващи данни от името на БЪЛГАРСКА ШКОЛА ЗА ПСИХОАНАЛИЗА EООД (пощенски оператори; дистрибутори; лица, поддържащи оборудване, софтуер и хардуер; органи, институции и лица, на които се предоставят лични данни по силата на действащото законодателство; банки за обслужване на плащанията; лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител; лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери).

За да функционира правилно нашият уебсайт и за да подобряваме постоянно качеството на предлаганите продукти и услуги, ние използваме следните програми и уеб решения, които биха могли да получат достъп до вашия IP адрес и анализират вашето поведение при престоя на уебстраницата, без това да ви идентифицира като физическо лице: Google Analytics, различни Wordspress plugins, Google Webmaster tools, Hotjar heatmap, Facebook, Twitter, Google plus. В случай, че не сте съгласни с тези условия, няма как да използвате нашия сайт пълноценно и не би следвало да го използвате занапред.

 1. Колко дълго държим личните ви данни

Личните данни се съхраняват за периода, необходим за изпълнение на целите, за които са предоставени, окончателно уреждане на всички финансови задължения и изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните, като задължения по Закона защита на личните данни (1 месец, при липса на правно основание по чл. 6, параграф 1 от Регламента (ЕС) 2016/679); по Закона за електронните съобщения за съхраняване и предоставяне на информация за целите на разкриване и разследване на престъпления, задължения (6 месеца); по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (10 години); по Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции (5 години); за задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство (5 години). Данните, за които вече не съществува легитимна цел за обработване или друго законово изискване се изтриват и унищожават, тези на хартиен носител се унищожават механично, а данни на електронен носител се заличават.

Ако оставите коментар, коментарът и неговите метаданни се запазват за неопределено време. Това е така, за да можем автоматично да разпознаваме и одобряваме последващи ваши коментарите, вместо да ги задържаме в опашката за одобряване.

За потребители, които се регистрират на нашия уебсайт (ако има такива), съхраняваме и личната информация, която предоставят в потребителския си профил. Всички потребители могат да виждат, редактират или изтриват личната си информация по всяко време (с изключение на това, че не могат да променят потребителското си име). Администраторите на уебсайта могат да виждат и редактират тази информация.

 1. Вашите права над личните ви данни

Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящите се за него лични данни, състоянието и целите на тяхната обработка, техния източник, категориите данни и получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват, както и законните интереси на администратора или трета страна. Физическото лице има право по всяко време да възрази срещу обработката на личните му данни и да изиска от администратора заличаване, коригиране или блокиране на негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на Закона за защита на личните данни, както и да предостави лични данни и уведоми трети лица, на които вече са били разкрити личните му данни, за извършените действия във връзка с неговите права, освен в случаите, когато това е невъзможно. Правата на физическото лице се предявяват с писмено Заявление за достъп до съхранявани и обработвани лични данни до БЪЛГАРСКА ШКОЛА ЗА ПСИХОАНАЛИЗА ЕООД. Заявлението се изготвя в съответствие с чл. 37б от ЗЗЛД и се разглежда съгласно параграф 59 от Регламент 2016/679, един месец от подаване на Заявлението. Физическото лице има право да оттегли съгласието си за обработка на лични данни по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването. Субектът на лични данни има право да подаде оплакване по всяко време до Комисията за Защита на Личните Данни.

Ако имате профил в този сайт или сте оставяли коментари в него, можете да поискате да получите файл, съдържащ всички данни, които съхраняваме за вас, включително и данни, които сте ни предоставили. Също така можете да поискате да заличим личните данни, които съхраняваме за вас. Това обаче не включва данни, които сме задължени да съхраняваме с административни цели, за нуждите на сигурността на сайта, или по закон.

 1. Как използваме вашите данни

Коментарите от посетителите могат да бъдат проверени чрез автоматична услуга за проверка за спам коментари. Ако сте избрали тази опция, данните ви ще бъдат използвани, за да получавате нашия бюлетин или друга полезна информация за предлаганите от нас стоки. Ако сте се регистрирали на нашия сайт, за да може да коментирате статии или за да поствате директно в социалните мрежи, то данните ви се използват единствено и само за тези цели.

 1. Как защитаваме личните ви данни

Използваме подходящи технически, административни и физически предпазни мерки за защита на информацията, събирана посредством настоящия уебсайт. За съжаление никоя организация не може да гарантира абсолютна сигурност на информацията, особено информация, която се предава по интернет. При унищожение, загубване или в случай, че личните данни са негодни за употреба, ние уведомяваме своите партньори в рамките на 72 часа. Същият срок се прилага и ако се установи, че е налице нарушение на сигурността на данните.

III. КОНТАКТ

За допълнителна информация или въпроси, може да се свържете с нас на: bshpa@abv.bg

ЗАПИСВАНЕ ЗА КУРСОВЕ, КОИТО ОРГАНИЗИРАМЕ
X